Kurs i byggesak

Onsdag 21. mars holder vi et gratis kveldskurs for deg som tenker på å bygge

Selv om et tiltak ikke er søknadspliktig er du fremdeles ansvarlig for å bygge riktig. Husk å sende inn et kart som viser plasseringen når du er ferdig.

Vilkår for å unnta søknad

Unntakene for søknadsplikt gjelder kun hvis eiendommen er bebygd og regulert til småhusbebyggelse. De fleste eiendommer er allerede ferdigbygd, det skal ikke mye til før du kommer i konflikt med vannledninger, byggegrenser, overskrider utnyttelsen osv. 

Er du i konflikt med noen av bestemmelsene i reguleringsplanen eller kommuneplanen, må du alltid levere en byggesøknad til oss.

Tiltak du ikke trenger å søke om

I Asker er det enkelte tiltak som ikke krever søknad, disse kommer i tillegg til de nasjonale unntakene du finner i saksforskriften. Vi anbefaler at du bruker veilederen "Må jeg søke" og "Hvor stort kan jeg bygge" for å sjekke om du må søke.

Lokale unntak

 • Konstruksjon for avfallshåndtering, maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (kun for enebolig/tomannsbolig)
 • Varmepumpe, klimaanlegg og air condition, maks en per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for nabo
 • Handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • Flyttbare lekeapparater
 • Demonterbart basseng på terreng, maks 7 000 liter.
 • Utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • Frittliggende utepeis og utegrill. maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2.
  • I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter
  • Må være minst tre meter fra nærmeste bygning
 • Takvindu i eneboliger, en per fasade
 • Nedgravd gasstank, oljetank og avfallsbrønn
  • kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider
 • Mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy

Når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeidet. Du gjør dette ved å sende inn et målsatt situasjonskart med en kort beskrivelse av hva du har gjort. Kart og bestemmelser finner du på hjemmesiden.

Du sender inn meldingen via post@asker.kommune.no.