Hvilke spørsmål kan du stille, og hvordan utformer du en god forespørsel.

Før du sender en forespørsel anbefaler vi at du ser på veiledningene til høyre. Da kan du gjerne komme med mer spesifikke spørsmål. Vi er tilgjengelig på Servicetorget hver mandag fra 08.00 - 10.00.

Hva du legger

Forespørselen sendes inn via skjemaet nederst. Eventuelt manuelt til til Servicetorget.

Selv om det ikke er noe begrensing for hva du kan spørre om, vi kan ikke gi detaljerte svar på spørsmål rundt:

  • kjøp av eiendom
  • muligheten for å gi dispensasjoner

En forespørsel egner seg til mindre avklaringer, vi anbefaler å legge ved:

  • noen få setninger som beskriver hva du skal gjøre
  • hva du lurer på, bruk punktliste
  • tegninger/situasjonskart som viser hva du skal bygge

Hensikten med en forespørsel

Det er små forskjeller på en forespørsel og muntlige spørsmål. Vi kan ofte gi bedre svar på skriftlige spørsmål. Forespørsler egner seg til enkle avklaringer og ja/nei spørsmål.

Send inn forespørsel

Forespørsel

Hva lurer du på?

Du er ikke oppført som eier

Har du spørsmål rundt kjøp av eiendommer anbefaler vi at du ser på kartløsningen, du finner: 

  • sakshistorikk under fanen "Eiendom"
  • reguleringsplaner og kommunale bestemmelser ligger under fanen "Reguleringsplan".

Reguleringsbestemmelser ligger vanligvis i salgsprospektet.

Innsendelse

Vi anbefaler at ser på kartløsningen før du sender inn forespørselen.

  • Sakshistorikk finner du under fanen "Eiendom"
  • Reguleringsplaner og kommunale bestemmelser ligger under fanen "Reguleringsplan".

Du sender forespørselen til post@asker.kommune.no med tittelen "Forespørsel om NN".