En forhåndskonferanse er et oppstartsmøte mellom deg og kommunen. Vi kan ikke ha et møte før du har et spesifikt prosjekt å vise til.

Før du ber om et møte anbefaler vi at du ser på veiledningene til høyre, kart og bestemmelser får du via byggesøknadspakken.

Be om forhåndskonferanse

I forhåndskonferansen avklarer vi innholdet i reguleringsplaner og kommuneplaner, krav om dispensasjoner, hva du kan gjøre selv etc.

I de fleste tilfeller vil tegninger være grunnlaget for hva vi klarer å svare på. Det er lettere å gi tilbakemelding hvis vi ser hva du ønsker å bygge.

Forespørselen bør inneholde minimum:

 • Målsatt situasjonskart/oversiktskart 
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Beskrivelse av hva du skal bygge
 • Spesifikke spørsmål

Her bør du også bruke skjønn, fasadetegninger er ikke relevante hvis du kun skal gjøre  innvendige bruksendringer.

Det er enkelte krav som stilles før vi kan kalle inn til et møte:

 • Du må eie tomten eller snakke på vegne av eier (Hjemmelshaver)
  • Utbygging i forbindelse med potensielle kjøp av eiendommer faller utenfor 
 • Du må vise til et faktisk prosjekt
  • Et kjennetegn er at du ikke har utarbeidet tegningsgrunnlaget enda, i så fall anbefaler vi at du sender inn en forespørsel og legger ved det du har av opplysninger.

Reduksjon av byggesaksgebyret

I forhåndskonferansen kan vi avtale en reduksjon av gebyret i byggesaken.

 • 10 - 35 % reduksjon for energiløsninger som går utenfor den tekniske forskriften (TEK10).
 • 50 % reduksjon for prosjekter i FutureBuilt

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til FutureBuilt

Hva er en forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et innledende møte mellom deg og kommunen, møtet gir ikke noen beslutninger som er bindende for selve byggesaken. Vi kan f.eks. ikke ta noen beslutninger om dispensasjoner, kun gi opplysninger om dispensasjonen og hvilke regler som gjelder.

Referat

Det skrives et kort referat etter møtet som viser hva som ble diskutert. Referatet legges ved som et eget vedlegg i byggesøknaden.

Bestille en forhåndskonferanse

Du kan bestille forhåndskonferansen via: