Brygger er alltid søknadspliktige, vær særlig oppmerksom på byggeforbudet i strandsonen. Vi anbefaler at du kontakter profesjonelle for hjelp med utforming og plassering.

Dette kan du gjøre selv

Du kan selv søke og være ansvarlig for enkle brygger på egen eiendom. Bryggen må følge punkt 9.2 i kommuneplanens del 3:

  • Reguleringsplanen må tillate oppføring av brygger
  • Eiendommen må være en strandtomt
  • Maks 10 m2
  • Kan ikke ta opp mer enn 6 meter av strandlinjen (Langsgående)

For flytebrygger:

  • Må være langgrunt
  • Maks sjødybde må være 1,5 meter middelvannstand
  • Maks 10 meter lengde
  • Maks 2,4 meter bredde

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor eller usikker på hvordan du går frem anbefaler vi at du kontakter profesjonelle. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke under).