Liste over tiltak med beskrivelse. Disse listene er kun ment som et hjelpemiddel og bør brukes skjønnsmessig.

Utvendige endringer

Liste over utvendige tiltak og hva du bør være oppmerksom på før du bygger/søker.

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

  • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
  • avstand til regulert vei
  • avstand til nabogrense og bebyggelse
  • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette er endringer som er synlige, disse tiltakene krever vanligvis nabovarsling. Finner du ikke tiltaket ditt på denne listen bør du kontakte profesjonelle.

Innvendige endringer

Liste over innvendige tiltak og hva du bør være oppmerksom på før du bygger/søker.

Dette er tiltak som kun berører eksisterende bebyggelse som endring av planløsning, bruksendring etc. Slike tiltak krever vanligvis ikke nabovarsling.

Tiltak i strandsonen

Husk at det er generelt byggeforbud i strandsonen, vær særlig oppmerksom på tiltak som fører til terrengendringer. Vi anbefaler alltid at du kontakter profesjonelle før du bygger i strandsonen.