5. Uteareal og støy

Støy og uteareal

Støy

For eiendommer som ligger i gul og rød støysone må det utarbeides en støyrapport. Denne må utarbeides av profesjonelle som innehar nødvendig kompetanse.

Uteareal

Punkt 19 i kommuneplanen angir minimumskravene til leke/oppholdsareal:

  • 200 m2 for enebolig
  • 150 m2 per boenhet for tomannsboliger
  • 50 m2 for sekundærbolig/-leilighet
  • helningen kan ikke være brattere enn 1:3
  • støynivå under 55 dB

Vi har også en egen retningslinje for utforming av utearealene. Takterrasser, arealer til kjøring, parkering etc. tas ikke med i denne beregningen.