Fasadeendringer i rekkehus er alltid søknadspliktige, det samme gjelder for verneverdige/SEFRAK registrerte hus.

Husk at du alltid er ansvarlig for å bygge riktig. Setter du inn nye vinduer/dører forutsetter vi at du ikke svekker brannmotstanden eller bærekonstruksjonen.

Dette kan du gjøre uten søknad

Unntakene forutsetter at bærekonstruksjonen ikke påvirkes, vær særlig oppmerksom ved innsetting av dør/vindu i grunnmuren.

Unntaket gjelder tiltak som "Ikke fører til at bygningens karakter endres" og tilbakeføring til opprinnelig fasade. Vær særlig oppmerksom hvis:

  • huset er verneverdig og/eller SEFRAK registert.
  • du er nærmere nabobebyggelse enn 8 meter (Brann)

Eksempel på tiltak

  • Skifte vinduer / dører med lignende utforming
  • Oppussing / vedlikehold
  • Innsetting / fjerning av mindre kjellervindu
  • Innsetting / fjerning av luftventiler

Ved innsetting av vinduer er det en forutsetning at bruken av rommet bak ikke endres. F.eks. fra bod til stue/soverom.

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor eller usikker på hvordan du går frem anbefaler vi at du kontakter profesjonelle. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke under).