Skilt- og reklame er alltid søknadspliktige med ansvarlige foretak. Innretningen kan ikke være en fare for personsikkerheten og må tilpasses fasaden.

Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for skilt og reklame. Skilt/reklame er alltid søknadspliktige.

Skiltbestemmelsene

Asker har egne skilt- og reklamebestemmelser som overstyrer SAK og plan- og bygningsloven. 

Hovedmomenter i bestemmelsene

 • vi krever skiltplan i byggesaken
 • byggeplasskilt inntil 3 m2 er unntatt søknadsplikten
 • skal være løse bokstaver, profiler eller symboler når skiltet er fastmontert på vegg
 • Vi tillater ikke:
  • lysflater/reflekser/lyskasser
  • reklame over gesimshøyden
  • Løsfotreklame
  • frittstående plakater
  • seil
  • vimpler

Utforming

I vurderinger legger vi særlig vekt på at innretning må tilpasses bygningen og områdets egenart. Generelt ønsker vi:

 • åpne/transparente løsninger som bevarer fasaden og ivaretar de byggtekniske detaljene
 • plateskilt må plasseres i naturlige nisjer
 • at folie på vinduer begrenses i omfang