Med enkelte unntak er basseng er alltid søknadspliktig med et ansvarlig foretak.

Husk at du alltid er ansvarlig for å bygge riktig. Vær særlig oppmerksom på de tekniske kravene til sikring og plassering i mot nabogrensen.

Dette kan du gjøre uten søknad

Unntakene forutsetter at badestampen/Jaccuzi-en er 4 meter fra nabogrensen og ikke fører til noen sjenanse for naboen.

 • Konstruksjon for avfallshåndtering. Maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (Kun for enebolig/tomannsbolig)
 • Varmepumpe, klimaanlegg og air condition. Maks e per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for nabo.
 • Handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • Flyttbare lekeapparater 
 • Demonterbart basseng, maks 7 000 liter.
 • Utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • Frittliggende utepeis og utegrill. Maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2.
  • I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter
  • Minst tre meter fra nærmeste bygning
 • Takvindu i eneboliger, en per fasade
 • Nedgravd gasstank, oljetank og avfallsbrønn
  • Kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider
 • Mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor eller usikker på hvordan du går frem anbefaler vi at du kontakter profesjonelle. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke under).

Sikkerhet

Basseng må sikres mot fall, dette innebærer vanligvis:

 • Overdekking må festes til fundament og tåle belastning (f.eks. barn som leker).
 • Dører i overdekkingen må være låsbare.
 • Bassenget bør gå helt ned til marken og være utformet på en måte som. vanskeligjør klatring over gjerdet.
 • Port eller grind bør være låsbar.