Vær oppmerksom på ledninger i grunnen, avstand til nabogrense, byggegrenser og bestemmelser i reguleringsplanen/kommuneplanen.

Påbygg krever alltid søknad med ansvarlige firma. Påbygg er en økning i høyden uten at fotavtrykket (grunnmuren) til huset øker. Husk å kontakte profesjonelle hvis bygget har rom for varig opphold (kjøkken, soverom, stue og arbeidsrom)

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

 • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
 • avstand til regulert vei
 • avstand til nabogrense og bebyggelse
 • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette kan du gjøre uten søknad

Husk at du fremdeles må levere byggemelding til oss når du er ferdig. Unntaket gjelder kun tilbygg. 

Tilbygg kan ikke brukes til rom for varig opphold eller beboelse, veranda regnes også som tilbygg.

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) må være mindre enn 15 m2
 • Maks to etasjer eller antall etasjer i eksisterende hus
 • Avstand til nabogrense må være over fire meter
 • Avstand til nærmeste boenhet må være over åtte meter
 • Innenfor byggegrenser og utnyttelse

Tilbygget kan ikke føre til at bygningen får en dårligere byggteknisk kvalitet enn før (Du må følge den tekniske forskriften når du bygger). 

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav b. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har forskriften forrang.

Dette kan du gjøre selv

For enkelte mindre tiltak kan du selv stå som ansvarlig uten et ansvarlig firma. Hele bestemmelsen finner du i SAK10, § 3 - 1 bokstav a.

 • Samlet bruksareal/bebygd areal kan ikke overstige 50 m2
 • Kan være underbygget med en kjeller
  • Bruksarealet for kjelleren regnes ikke med i 50 m2 over
  • Høyden mellom terrenget og taket i kjelleren (Himling) må være lavere enn 1,5 meter

Tilbygget må være 8 meter fra nærmeste boenhet (Brannsikkerhet), kommer du nærmere må du kontakte profesjonelle.

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor eller usikker på hvordan du går frem anbefaler vi at du kontakter profesjonelle. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke under).