Denne siden er ment som en kort veiledning med tanke på forenklingene av de tekniske kravene og muligheten til utleie av boligen.

Selv om du sikkert har lest mye av dette fra før, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese gjennom hele artikkelen.

I 2016 ble det gjort noen grep i byggesaksforskriften og den tekniske forskriften, hensikten bak disse endringene er å gjøre det lettere å bruke boligen til utleie. Dette innebærer primært tre forenklinger:

 • Skal du endre enkeltrom slipper du alle de tekniske kravene (Bruksendring)
 • Du kan selv stå ansvarlig for mindre bruksendringer (Ansvar)
 • Du slipper å søke om en ny sekundærenhet hvis du tilfører en ny funksjon (Romløsning)

Det viktigste er at dette er tre ulike virkemidler som ikke nødvendigvis henger sammen. Hensikten er ikke at du skal bruke disse samtidig.

Bruksområdene

Denne listen forklarer kort hvordan du kan bruke de ulike forenklingene.

I 2016 ble det lempet på de tekniske kravene ved mindre endringer (bruksendring av enkeltrom). Lempingen tar sikte på deg som tenker å leie ut enkeltrom i kjelleren/loftet i bygg hvor det blir uforholdsmessig dyrt/vanskelig å følge dagens standard.

Hvordan bruker jeg dette?

Når du søker til oss håndhever vi ikke de tekniske kravene (TEK10), dette er en vanlig søknad om bruksendring der du følger alle tekniske krav. Vi stiller kun spørsmålet:

 • Er det snakk om en mindre endring?
 • Tilfører du en funksjon som gjør at det blir en ny boenhet?
 • Er huset oppført før 2011?

Er du utenfor noe av punktene?

Søker om du om endring av flere/større rom samtidig må du følge de tekniske kravene, for eksempel ved at du ønsker å ta i bruk hele kjelleren eller tilfører flere primærfunksjoner (stue/soverom, kjøkken og bad). 

Fører endringen til at planløsningen viser alle primærfunksjoner er dette en ny boenhet. Husk ar du ikke kan bruke bestemmelsen om oppdeling (§ 2 - 2 i saksforskriften) sammen med lempingen av disse kravene. Det er også en forutsetning av bygget er oppført før 1. juli 2011.

Som en del av forenklingene kan du nå søke om bruksendringer uten at dette krever et firma. Husk at du fremdeles må vise den nye og gamle planløsningen når du søker.

Påvirker du bærekonstruksjonen krever dette alltid et ansvarlig firma.

Tenker du på døren/trappen eller annen forbindelse referer du egentlig til § 2 - 2 i saksforskriften. Dette er en del av forenklingene som kom i starten av 2016. Bestemmelsen tar sikte på deg som har et hus med god standard (rommene er godkjent som oppholdsrom).

De tre kravene

Før du går videre er det viktig å huske på at dette er en unntaksbestemmelse, den er ikke ment å brukes sammen med forenklingen av de tekniske kravene. Du har sikkert hørt om disse tre punktene:

 • Har alle hovedfunksjoner
 • Egen inngang
 • Fysisk adskilt fra øvrige enheter

Unntak

Du kan ikke bruke bestemmelsen hvis endringene innebærer:

 • Bruksendring (tilleggsdel til hoveddel og omvendt)
 • Endring i bærekonstruksjonen
 • Søknadspliktig fasadeendring (innsetting av vinduer/dører etc.)
 • Hovedbruksendring (du gjør store innvendige endringer)
 • Endringene gjøres i nye bygg
  • Bestemmelsen er ment for eksisterende bygg

Må du leie et firma (arkitekt, entreprenør, snekker etc.) kommer du så å si alltid innenfor en av punktene over, da trenger du ikke lese videre.

Hensikten

Formålet er at du som privatperson skal kunne leie ut og gjøre endringer uten at det utløser noen søknad til oss. F.eks. ved at en stor kjeller med stue/soverom og bad som er svært egnet til utleie, men du mangler et kjøkken for å gjøre det best mulig for leietakeren. Det er likevel en forutsetning at det er snakk om eksisterende bebyggelse, den gjelder ikke for nybygg.

Selv om du egentlig etablerer en ny boenhet (alle primærfunksjoner) slipper du å søke om selve oppdelingen. Før denne forenklingen ville det å sette inn kjøkkenet utløse nabovarsel, krav om uteareal, parkering og søknad om og etablering av en sekundærenhet til oss, gjerne en dyr affære. 

Hva ser vi på

I byggesaken bryr vi oss ikke om hvem som bruker rommet. Vi ser kun på hva rommet brukes til (stue/soverom, kjøkken, bad, bod etc.) og rommet er godkjent til dette.

Siden vi ikke håndhever den tekniske forskriften er dette så å si det eneste virkemiddelet vi har for å forsikre oss om at brukerne av rommet har rømning, lys etc.

Om du velger å leie ut en del av boligen er ikke noe vi legger oss opp i. Regjeringen ønsker flere utleieenheter på markedet, disse forenklingene er et virkemiddel som gjør at vi lettere kan godkjenne hva rommet brukes til.

Husk at dette fremdeles er unntaksbestemmelser, hovedregelen er at etableringen av en ny boenhet eller bruksendring utløser søknad.