Husk at du ikke kan bryte brannceller og at du fremdeles er ansvarlig for å benytte profesjonelle.

Dette kan du gjøre uten søknad

Hovedregelen er at du ikke trenger å søke så lenge brannskillet i eksisterende byggverk ikke brytes. Våtrom i nye tilbygg, påbygg, uthus etc. er søknadspliktige.

Hovedregelen for tiltak innendørs er at tiltaket ikke bryter noen brannceller/lydområder og ikke endrer bruken av rommet. Her anbefaler vi at du leser bokstav c i SAK10

  • Ikke-bærende vegg
  • Reparasjon av byggteknisk installasjon
  • Innstallering, endring og reparasjon av våtrom
  • Innstallering, endring og reparasjon av ildsted

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav d. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har SAK10 forrang.

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor eller usikker på hvordan du går frem anbefaler vi at du kontakter profesjonelle.