4. Tidsfrister i saksbehandlingen

Fristene angir den maksimale behandlingstiden for kommunen. Du bør beregne 2 uker på nabovarselet, 12 ukers saksbehandlingstid, samt litt ekstra til komplementering av søknaden. 

Fristen løper ikke før vi kan gi et vedtak, er det behov for mangler/avklaringer løper ikke fristen før disse er på plass (søknaden er komplett).

Forespørsel

  • Forhåndskonferanse: 2 uker
  • Forespørsel: 2 uker

Byggesak

  • Ordinær søknad: 12 uker
  • Rammesøknad: 12 uker
  • Mindre byggesaker: 3 uker

"Ordinær søknad" er søknader som inneholder dispensasjon og nabomerknader.

Brukstillatelse/Ferdigattest

  • midlertidig brukstillatelse: 3 uker
  • ferdigattest: 3 uker

Klage på vedtak

  • klage på vedtak: 12 uker
    • ved utsatt iverksetting: 6 uker

Husk at du må sende inn en klage innen 3 uker etter vedtaksdato.