3. Avstandserklæring

Som hovedregel skal tiltak plasseres fire meter fra nabogrensen. Enkelte mindre tiltak kan plasseres 1 meter fra grensen, men hovedregelen er 4 meter fra nabogrensen.

Tiltak nær nabogrensen

Å signere nabovarselet er ikke det samme som en avstandserklæring. Kommunen kan godta en plassering nærmere grensen uten dispensasjon hvis du som nabo aktivt samtykker til dette. 

Samtykkeerklæringen legges ved som et eget dokument i søknaden. Vi har laget et forslag til avstandserklæring  du kan bruke. 

Når kommunen er eier

Når Asker kommune står som eier sender du erklæringen til eiendomsavdelingen, husk at denne erklæringen også gjelder for veiarealer.

Hensikten bak avstandskravet

Bestemmelsen skal blant annet ivareta:

  • Brannsikkerheten (8 meter til annen boenhet)
  • Lys, utsikt, luft og bokvalitet
  • Sikre åpenhet mellom bebyggelse
  • Ivareta naboers interesse