Hva er en boenhet?

Her er noen eksempler på tiltak.

Hva er en boenhet? (Gjelder kommuneplan i gamle Asker)

Hva er en boenhet?

En boenhet inneholder alle hovedfunksjonene for bolig (stue/soverom, kjøkken og bad). Dette gjelder selv om det er forbindelse til resten av boligen (dør, trapp etc.), det er altså ikke et krav at alle funksjoner må være på samme plan.

Etablerer du en separat boenhet i en eksisterende bolig kalles dette en oppdeling av boenhet. Din rolle er da å hente inn et firma som kan søke på vegne av deg.

Det er reguleringsplanen og kommuneplanen som begrenser hvor mange boenheter du kan ha på eiendommen.

Sekundære boenheter

Sekundærenheten kan være integrert i boligen eller være frittliggende.

Krav til sekundærenheter

Kommuneplanen stiller følgende krav til sekundærenheter:

  • Enheten kan ikke ha et bruksareal over 80 m2
  • Det må settes av 50 m2 uteareal til enheten
  • Enheten må ha en parkeringsplass på terreng
  • Må ha alle hovedfunksjonene for bolig

Disse kravene er uavhengig av søknadsplikten, ansvarsforhold og gjennomgang/forbindelse til resten av boligen.

Frittliggende sekundærenhet

En frittliggende sekundærenhet vil alltid tilfredsstille kravene til en oppdeling. Din rolle som tiltakshaver vil da være å hente inn et privat firma som kan stå for søknaden.

Arealbegrensingen for sekundærboliger tar utgangspunkt i arealet som er avsatt til sekundærenheten, se punkt 20.3 i Kommuneplanen.

Integrert sekundærenhet

En sekundærleilighet oppstår når du etablerer alle hovedfunksjonene innenfor en avgrenset del av eneboligen din. Selv om det å etablere en sekundærleilighet i seg selv ikke er noe du må søke om, er det sjelden det ikke er forhold som utløser en søknad (forhold i reguleringsplanen, støy og uteareal, bruksendring, parkeringsløsning).

Hvis sekundærleiligheten tilfredsstiller alle kravene til en oppdeling må du kontakte private aktører som kan hjelpe deg med søknaden. Har du forbindelse til resten av boligen (trapp eller dør) er dette en bruksendring du kan gjøre selv.

Innganger