Hvor stort kan du bygge?

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg å finne ut hvor mye du kan bygge på eiendommen din.

Forberedelser

Før du bruker veiviseren må du gjøre noen forberedelser.

Gå inn på kartet vårt og finn ut av følgende:

  • Er din eiendom regulert? Om den er regulert må du finne frem reguleringsbestemmelsene. Er din eiendom helt hvit på kartet, er den ikke regulert.
  • Finn frem kommuneplanen.
    Er eiendommen omfattet av en kommunedelplan? Er svaret "ja" må du også finne frem kommunedelplanen.

Trenger du hjelp eller veiledning til å finne den informasjonen du trenger, kan du kontakte oss. Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med selve veiviseren.

Du kan også lese om beregnings- og målemetoder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veiledning "Grad av utnytting".

Informasjon som gjelder gamle Asker:

Før du går videre - sjekk kart

Se etter Boligkart i kartløsningen. Er det ikke noen fane med det navnet trenger du ikke lese videre, da er det utnyttelsen i reguleringen som gjelder.

Kategori A

Bestemmelsene for Kategori A finner du under punkt 20.7 i del 3 i kommuneplanen. Vi anser disse områdene som ferdig utbygd, det betyr at de fleste nye bygg krever en dispensasjon fra utnyttelsesgraden.

Kategori A angis med rosa farge i kartet.

Kategori B

Har du en reguleringsplan vedtatt før 1. juli 2005, kan du velge hvilken utnyttelsesgrad du skal bruke; kommuneplanen eller reguleringsplanen. Utnyttelsen og andre bestemmelser for kategori B finner du under punkt 20.8 i del 3 i kommuneplanen.

Kategori B angis med gul farge i kartet.

Kategori C

Bestemmelsene for Kategori C finner du under punkt 20.9 i del 3 i kommuneplanen. Her gjelder utnyttelsen i kommuneplanen.

Kategori C angis med oransje farge i kartet.