Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Nabovarsel

Skal du sende ut nabovarsel eller har mottatt nabovarsel?

Kort fortalt

Slik finner du ut hvem som skal varsles og hva nabovarsel skal inneholde.

Hva skal du gjøre om du har mottatt ett nabovarsel?

Når må jeg varsle?

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Alle søknadspliktige tiltak krever nabovarsling. Naboene har 2 uker på å komme med merknader fra de mottar varselet.

Hva skal nabovarselet inneholde?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Det skal legges ved:

  • beskrivelse av tiltaket
  • situasjonskart
  • snitt og fasadetegninger
  • eventuelle dispensasjonssøknader

Hovedregelen er at naboene skal se det samme som du sender inn til kommunen.

Hvem skal varsles?

Alle naboer skal varsles. Dette er uavhengig av eiendomstype, arealformål og om eiendommen er bebygd eller ikke.

Hvis det er flere hjemmelshavere (eiere) holder det å varsle styret, borettslaget. Er det ikke et styre skal alle hjemmelshavere motta et varsel.

Slik nabovarsler du

Du kan nabovarsle på tre måter; enten skrive ut en papirversjon som du går rundt til naboene med, sende e-post, eller sende nabovarselet digitalt via Altinn.