Ønsker du å leie ut?

Ønsker du å leie ut bolig, deler av bolig eller Leilighet?

Kort fortalt

Utleie reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men du kan ikke leie ut hva som helst - blant annet må arealet du leier ut være godkjent som boligareal.

I noen tilfeller må du søke før du kan leie ut - her finner du mer informasjon.

Slipper du å søke?

I utgangspunktet trenger du ikke å søke om å få leie ut deler av din egen bolig. Selve utleien er ikke regulert av plan- og bygningsloven og dermed ikke søknadspliktig.

Hva må du passe på?

Du må sjekke hva de rommene du skal leie ut er godkjent som.

Du kan ikke leie ut et rom til noe annet enn det er godkjent som. For eksempel kan ikke en bod leies ut som soverom. Er du i tvil, ta kontakt med kommunen.

Ønsker du å endre bruken av ett rom før utleie?

Dersom du ønsker å endre bruk av et eller flere rom før utleie må du kanskje søke om bruksendring.

Les mer om bruksendring på direktoratet sine sider og finn ut av om du må søke.

Når må du søke?

Du må søke dersom:

  • du har lest veiledningen til direktoratet (se overliggende avsnitt) og finner ut at endringen av rommene er søknadspliktig
  • du vil bygge om deler av din bolig slik at den ikke lenger fremstår som en naturlig del av resten av huset
  • du vil bygge om og endre på brannceller

Les mer om oppdeling av boenhet på direktoratet sine sider.

Trenger du veiledning om hvordan du skal søke? Les mer om å søke på våre sider her.

Hva betyr etablering av boenhet?

Bestemmelsen SAK10 § 2-2 slår fast at det kun er søknadsplikt når det i eksisterende bolig etableres en boenhet som:

  • har alle hovedfunksjoner for bolig (oppholdsrom, soveplass, bad, kjøkken)
  • har egen inngang
  • er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Kravene skal kun vurderes ut fra disse fysiske egenskapene.

Dersom din bolig ligger i "gamle" Asker må du lese denne informasjonen om boenhet.

Informasjon fra regjeringen

Her kan du finne informasjon fra regjeringen vedrørende utleie av bolig/leilighet til flykninger: regjeringen.no