Hvor lang tid tar en byggesøknad?

Fristene angir den maksimale behandlingstiden for kommunen. Unntaket er forespørsler, som ikke har en egen "lovpålagt" frist.

Som hovedregel bør du beregne to uker på nabovarselet, 12 ukers saksbehandlingstid, samt litt ekstra til å ferdigstille søknaden.

Forespørsel og forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse: 2 uker
Forespørsel: 2 uker

Byggesaker

Ordinær søknad: 12 uker

  • dispensasjon
  • nabomerknader
  • rammesøknader

Mindre byggesaker: tre uker

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

  • midlertidig brukstillatelse: tre uker
  • ferdigattest: tre uker
  • Klage på vedtak: åtte uker

Ved utsatt iverksetting: seks uker

Husk at du må sende inn en klage innen 3 uker etter vedtaksdato.