Slik leverer du en søknad

Husk at en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen.

Kort fortalt

Det kan være lurt å vise søknaden til noen venner som ikke vet hva du skal gjøre. Er det noe som skaper usikkerhet hos dem, er det stor sannsynlighet for at det samme skjer i byggesaken.

Levere søknaden

Søknaden sender du enten til  eller som vanlig post til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi foretrekker å få søknaden inn elektronisk.

eByggesøknad:

Du kan benytte deg av eByggesøknad. Via denne tjenesten kan du levere en helelektronisk søknad til oss.

For veiledning og innsending av søknad trykk her.

Husk:

  • å tydelig skrive adresse og gårds- og bruksnummer i tittelen på forsendelsen.
  • Søknaden skal ikke sendes inn i en Pdf-fil. Du må dele opp vedleggene i flere dokumenter med beskrivende navn. (tegningene som en fil, situasjonskart som en fil, dispensasjon som en fil, osv...)