Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Slik leverer du en søknad

Husk at en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen.

Kort fortalt

Det kan være lurt å vise søknaden til noen venner som ikke vet hva du skal gjøre. Er det noe som skaper usikkerhet hos dem, er det stor sannsynlighet for at det samme skjer i byggesaken.

Levere søknaden

Søknaden sender du enten til  eller som vanlig post til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi foretrekker å få søknaden inn elektronisk.

eByggesøknad:

Du kan benytte deg av eByggesøknad. Dette er en gratis tjeneste levert av Direktoratet for byggkvalitet. Via denne tjenesten kan du levere en helelektronisk søknad til oss.

For veiledning og innsending av søknad trykk her.

Husk:

  • å tydelig skrive adresse og gårds- og bruksnummer i tittelen på forsendelsen.
  • Søknaden skal ikke sendes inn i en Pdf-fil. Du må dele opp vedleggene i flere dokumenter med beskrivende navn. (tegningene som en fil, situasjonskart som en fil, dispensasjon som en fil, osv...)