Søke med eller uten ansvar?

Kan du søke selv eller må du bruke profesjonelle aktører?

Hva er forskjellen på søknader med og uten ansvar?

Hovedforskjellen på de to er at i "søknader med ansvar" er det noen som offisielt tar på seg ansvaret mot oss. I søknader uten ansvar er det du som bærer hele ansvaret for å bygge riktig.

Hvis du er i et rekkehusområde eller bor i en tomannsbolig må du så å si alltid benytte private aktører som kan levere en søknad.

Søknader uten ansvar

Dette er tiltak som anses som såpass enkle at du som tiltakshaver selv kan stå for søknaden, prosjekteringen og utføringen. Da forutsetter vi at du har satt deg inn i regelverket, hva som kreves i søknaden og at du bygger riktig (tekniske krav).

Er du usikker på hvordan du går frem? Da bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Søknader med ansvar

I disse sakene er din rolle å kontakte et firma som kan være ansvarlig søker. Har du spørsmål underveis tar du dette via ansvarlig søker, som videreformidler dette videre til oss.

Hvem kan være ansvarlig søker? Slike foretak kan for eksempel være en ingeniør, en arkitekt, en byggmester o.l.

Her kan du få veiledning på hvilken type søknad velge.

Være ansvarlig selv (selvbygger)

Selv om du må ha en søknad med ansvar betyr det ikke at du ikke kan stå som ansvarlig selv.  Hvis du ønsker å bruke egen/medhjelpers kompetanse må du sende inn dokumentasjon som viser at de har den nødvendige kompetansen. Da tar du personlig på deg det fulle ansvaret for å søke, prosjektere og bygge. Dette kalles selvbygger.

Hvis du ønsker å bruke egen eller medhjelpers kompetanse må du legge ved dokumentasjon som viser hva slags kompetanse dere har. Dette kan være:

  • Vitnemål/kompetansebevis (ikke karakterutskrift)
  • Relevante kurs
  • Referanseprosjekter

Hvis du krysser av for "bruk av innleid foretak" er dette bra nok for oss. Husk at du må forsikre deg om at firmaene du bruker har riktig kompetanse.

Her kan du få veiledning på hvilken type søknad velge.