Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Endre fasaden

Fasaden på et bygg inkluderer yttervegger og tak.

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via søknadspakken. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Finn ut om du må søke

En fasadeendring innebærer vanligvis bytte av vinduer, endre kledning, sette inn vinduer/dører. Innglassing av uisolerte balkonger anses som en fasadeendring.

Dette kan du gjøre uten søknad

Endringer på verneverdige hus (SEFRAK) er alltid søknadspliktige.

Endringer som ikke utløser søknad

 • Skifte tak (gjelder ikke hvis taket heves)
 • Innsetting av dør for vindu eller omvendt
 • Endring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
 • Insetting av dør/vindu som ikke endrer bygningens karakter

Utfordringer som utløser søknad

Dette er endringer som alltid utløser søknad.

 • Endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • Endringene påvirker brannsikre bygningsdeler
 • Kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet oppfylles ikke 
 • Innsetting av vindu/dør utløser en bruksendring
 • Reguleringsplanen har spesielle bestemmelser for hvordan husene skal se ut
 • Du er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
Dette kan du gjøre selv

Fasadeendringer som ikke påvirker bærekonstruksjonen, brannsikkerheten eller andre sikkerhetsmessige forhold kan du gjøre selv. Vi anbefaler likevel at du benytter private aktører hvis du er usikker på hvordan du skal bygge.

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er endringer der du må kontakte private aktører. I praksis utløses dette så å si alltid ved at:

 • endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • endringene påvirker brannsikkerheten
 • huset ligger i et område regulert til bevaring

Hva er viktig i en søknad?

I søknader om fasadeendring er vi interessert i de visuelle endringene og om det skjer noe innvendig.

 • Tegninger som viser eksisterende fasade
 • Tegninger som viser ny fasade
 • Skjer det noen bruksendringer?

Setter du inn et nytt vindu i boden utløser dette normalt en bruksendring, fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.