Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Endre terrenget

Mindre terrengendringer som starter 1,0 meter fra nabogrensen kan være unntatt søknadsplikten

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via søknadspakken. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Finn ut om du må søke

Dette kan du gjøre uten søknad

Unntaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng er inntil:

 • 3 m i spredtbygd strøk
 • 1,5 m i tettbygd strøk (ene- og tomannsboliger)
 • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse

Beregningen av høydeforskjellen gjelder slik at terrengendringen ikke på noe punkt kan overstige den gitte høydebegrensning.

Endringer som kan utløse søknad

Dette er endringer som kan utløse en søknad, husk at det kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen.

Arbeider som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om du er innenfor høydebegrensningene.

Hva som anses som mindre, vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene.

Endringer som utløser søknad

Dette er endringer som alltid utløser søknad.

 • Fyllingen/planeringen går inn i en skredsone
 • Fyllingen/planeringen skjer over et større område
 • Fyllingen/planeringen starter mindre enn 1 meter fra nabogrensen.
 • Du gjør andre tiltak samtidig med terrengendring
 • Du bygger en støttemur samtidig med terrengendringen
Dette kan du gjøre selv

De samme unntakene over, men der fyllingen/planeringen starter mindre enn 1 meter fra nabogrensen. 

Legg ved en avstandserklæring når du søker.

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er endringer du må kontakte private aktører for å gjennomføre. I Asker innebærer dette at terrengendringen er over 1,5 meter i ene-/tomannsboliger eller 0,5 meter i rekkehus.

Hva er viktig i en søknad?

Må du søke om terrengendring må du må legge ved:

 • Målsatt situasjonskart som viser plasseringen
 • Tegninger som viser høyde og utforming
 • Avstandserklæring fra naboen hvis du bygger større/nærmere enn hva unntakene sier (hvis relevant)
 • Søknad om dispensasjon (hvis relevant)

Er du usikker på hva du må legge ved bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.