Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hybel

Tenker du på å leie ut en del av boligen din?

Før du leier ut

Fra vår side er det viktigste at vi har godkjent rommene til varig opphold. Dette betyr at du (eller tidligere eier) har fått et vedtak fra oss der vi godtar endringen. Da erklærer du at rommene:

  • har gode rømningsmuligheter
  • tilfredsstiller brannkravene
  • har gode lysforhold og bokvalitet

Du kan selv finne ut av om rommene er godkjent ved å søke i tidligere saker.

Endre bruken av rommene

Hvis du ikke finner et vedtak eller tegninger med rommene må du søke om å endre rommet. Vær særlig oppmerksom på kravene som gjelder for en sekundær boenhet (oppstår gjerne når du setter inn et kjøkken eller bad).

Hvem kan jeg kontakte?

Vi anbefaler at du kontakter private aktører som kan hjelpe deg hvis du er usikker på hvilke regler og krav som gjelder. Det finnes også ulike firmaer som har spesialisert seg på utleie.

Utleie og kommunen

Utleieforholdet og hvem som bruker boligen er ikke noe vi legger oss opp i, dette er noe vi anser som et privat anliggende mellom deg og leietakeren.

Vi er opptatt av om rommene du leier ut er godkjent til varig opphold. Plan- og bygningsloven (som vi forvalter) tar ikke stilling til utleie, kun til bruken av rommene.