Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Rekkehus

Områder med rekkehus anses som ferdig utbygd. I slike områder er hovedregelen at ny bebyggelse utløser dispensasjon (søknadsplikt).

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via søknadspakken. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Hva kan jeg gjøre selv?

Hovedregelen at du må søke med ansvarlig foretak. Din rolle som tiltakshaver er å knytte til deg en ansvarlig søker som er ansvarlig for søknaden som sendes inn til oss.

Rekkehusområder anses som ferdig utbygd, det betyr ganske enkelt at så å si alle nye tiltak utløser en eller annen dispensasjon. Vi gir unntaksvis dispensasjoner i rekkehusområder.

Endre planløsning

Bestemmelsene som gjelder for rekkehus- og boligblokker tar ofte utgangspunkt i hvor mange rom leilighetene har (2-roms, 3-roms). Du bør derfor sjekke om antall parkeringsplasser og lekeareal i bestemmelsene er knyttet opp mot antall rom.

Før du går videre

Ønsker du å gjøre noe i et rekkehusområde bør du utarbeidet et skisseprosjekt og kontakte oss for å få et oppstartsmøte (forhåndskonferanse).

Skjema for bestilling av forhåndskonferanse er under utarbeidelse. I mellomtiden kan du bestille på e-post  eller .

E-posten må inneholde følgende informasjon:

  • Emne: Anmodning om forhåndskonferanse
  • Gnr/bnr
  • Om tiltaket/hva ønskes utført