Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skilt og reklame

Skilt- og reklame er alltid søknadspliktige med ansvarlige foretak.

Innretningen kan ikke være en fare for personsikkerheten og må tilpasses fasaden. I Asker er det egne bestemmelser for skilt og reklameinnretninger.

Utseende

I vurderinger legger vi særlig vekt på at innretning må tilpasses bygningen og områdets egenart. Generelt ønsker vi:

  • åpne/transparente løsninger som bevarer fasaden og ivaretar de byggtekniske detaljene
  • at plateskilt må plasseres i naturlige nisjer
  • at folie på vinduer kun brukes i begrenset omfang

Ved fastmontasje på vegg må skiltene bestå av løse bokstaver, profiler eller symboler. Følgende reklame tillates ikke:

  • lysflater/reflekser/lyskasser
  • reklame over gesimshøyden
  • løsfotreklame
  • Frittstående plakater
  • seil og vimpler

Byggeplasskilt inntil 3 m2 er unntatt søknadsplikten.