Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Solenergi

Ønsker du å sette opp et solcellepanel eller et solfangeranlegg (solenergisystem), kan det hende du må søke om dette.

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via søknadspakken. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Dette kan du gjøre uten søknad

Installering og endring av mindre anlegg innenfor en bruksenhet eller branncelle i eksisterende byggverk er ikke søknadspliktig. 

Anlegget må være integrert i fasaden og være mindre enn 50 % av fasaden.

Snakk med oss først

Vi anbefaler at du sender inn en  der du gir en kort beskrivelse av anlegget og plasseringen, gjerne med tegninger.

Forhold som kan utløse søknad

Unntaket gjelder kun mindre anlegg, hvis du skal bygge et større anlegg må du søke. Hva som anses som større varierer med størrelsen på huset og eiendommen. 

Dette må du søke om

Følgende endringer krever alltid en byggesøknad:

  • Anlegget ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • Anlegget går over flere bruksenheter
  • Anlegget går over flere brannceller 
  • Anlegget påvirker bærekonstruksjonen
  • Anlegget ligger på et verneverdig bygg (SEFRAK)
  • Anlegget ligger i nærheten av et kulturminne/verneområde
  • Anlegget stikker ut fra fasaden (ikke integrert)

Snarveier

Nyttige lenker