Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Støttemur

Vi tar utgangspunkt i den totale høyden på muren, dette inkluderer både den delen som er over og under terrenget.

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via søknadspakken. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Finn ut om du må søke

Vi godtar ikke støttemurer som er i konflikt med trafikksikkerheten.

Dette kan du gjøre uten søknad

For mindre støttemurer slipper du å søke, det er likevel en begrensing på hvor lang muren kan være før dette i seg selv utløser søknad. 
Mindre støttemurer kan legges utenfor byggegrensen, hvis muren ellers holder seg innenfor kravene gitt her.

Vilkår for å unnta søknad

  • Maksimalt 1 meter høyde og minst 1 meter fra nabogrensen
  • Maksimalt 1,5 meter høyde og minst 4 meter fra nabogrense

Er du utenfor et av punktene over må du søke.

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

  • Muren ligger utenfor byggegrensen og overskrider høydebegrensningen i unntaket
  • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
  • Innenfor en hensynssone
  • Du gjør flere tiltak samtidig
  • Er i konflikt med frisiktsonen mot vei

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette kan du gjøre selv

Dette er støttemurer der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar). Du kan søke selv hvis søknaden utløses av forhold som ikke påvirkes av utførelsen, f.eks. dispensasjoner eller avstand til nabogrense.

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er støttemurer du ikke kan gjøre selv, svært ofte aktiveres dette på grunn av høyden på muren eller sikring mot ras/skred.

Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.