Hva gjør du videre når du ikke trenger å søke?

Har du tatt veiviseren og fått resultat at du slipper å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen?

Snakk med naboene dine

Hvis du slipper å søke og dermed nabovarsle, er et godt råd likevel at du informerer naboene dine om hva du skal bygge, og forklarer hvorfor du ikke trenger å nabovarsle.

Skal du bygge flere tiltak samtidig?

Har du lyst til å bygge flere unntatte tiltak samtidig? Da kan det du vil gjøre bli så omfattende at du likevel må søke.

hvis du er i tvil.

Pass også på

Når du bygger uten å søke, har du ansvaret for at bygningen er lovlig oppført. Bygningen kan ikke komme i konflikt med reguleringsplan, arealdelen i kommuneplanen eller kommunale vedtekter. Du må også passe på at du har innhentet alle relevante dispensasjoner og tillatelser, for eksempel ved bygging i nærheten av vei.

Hva gjør du når du er ferdig å bygge?

Du må også melde fra til kommunen når bygget er ferdig, slik at det blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Du må bruke skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.