Hvordan skal du kontakte saksbehandler på byggesak?

Vi ber deg som ønsker å bygge, sender inn spørsmål om byggesaker, eller ønsker å komme i kontakt med saksbehandler, om ekstra tålmodighet nå for tiden.

Verktøy og papphus - illusytasjonsbilde

Kort fortalt

Byggesaksavdelingen gjør alt de kan for å overholde saksbehandlingsfristene og redusere saksbehandlingstiden. Det er imidlertid vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først.

Med avlyste ferieplaner, hjemmekontortilværelse og generelt mer tid og anledning til å være hjemme, er det mange som tilsynelatende har både tid, ressurser og overskudd til å utbedre bolig og eiendom, eller kanskje sette opp terrasse, bod, lysthus, basseng, garasje eller lignende.

Dette har medført en betydelig større saksmengde angående byggesaker enn normalt.

Vi gjør oppmerksom på at alle mindre og større henvendelser som kommer til oss registreres inn som saker i vårt saksbehandlingssystem før det tildeles en saksbehandler. Disse henvendelsene havner i sakskø sammen med store mengder byggesøknader.

Telefonhenvendelser

Byggesak er per i dag underbemannet og kapasiteten derfor redusert. Virksomheten vil ikke være full bemannet for i 2021. I denne perioden vil saksbehandlerne prioritere saksbehandling fremfor telefonhenvendelser. Det vil derfor være vanskelig å få tak i oss per telefon en periode fremover.

Dette betyr ikke at du ikke kan komme i kontakt med oss. Det betyr at du bør sende en e-post til oss og ikke ringe.

Har du prøvd å finne svar på egenhånd?

De generelle henvendelsene vi får og må bruke tid på er ofte spørsmål hvor svaret finnes lett tilgjengelig på internett. Du kan, med andre ord, finne raskt svar på dine spørsmål, uten å måtte sende oss en henvendelse. Det er tid spart for deg og tid spart for oss.

Du kan finne mange svar her på våre nettsider. Her kan du finne frem informasjon selv eller spørre vår chat-robot Kari.

Du kan også følge saker på postlistene våre (teknisk saksarkiv).

Direktoratet for byggkvalitets nettside finner du mange typer digitale veiledere. Disse kan fortelle deg hva du kan bygge uten å søke, ofte stilte spørsmål og svar, og aktuelle forskrifter og regelverk med forklaring til de enkelte bestemmelsene.

Slik kontakter du oss

Du vil kontakte oss vedrørende en pågående sak:

I pågående saker anbefaller vi på det sterkeste at du henvender deg til din saksbehandler per e-post. Husk alltid å markere e-posten din med saksnummer og gård- og bruksnummer. E-posten sendes til , med kopi til din saksbehandler. På denne måten vil du få svar selv om din saksbehandler er syk, har permisjon, har ferie eller har sluttet.

Du har generelle spørsmål:

Dersom du har spørsmål som ikke er knyttet til en pågående sak kan du ta kontakt med Innbyggerservice. De er behjelpelige med generelle spørsmål og veiledning. Innbyggerservice kan for eksempel være behjelpelig med å finne frem til hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. De bistår også med å veilede deg på våre byggesak-sider og på nasjonale nettsider som Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Vær oppmerksom på at Innbyggerservice ikke kan gi deg svar om ett tiltak er søknadspliktig eller ikke.

Hvis du har spørsmål som går utover det Innbyggerservice kan hjelpe deg med, vil du få beskjed om å sende inn dette skriftlig til .

Her finner du kontaktinformasjon til Innbyggerservice.

Alle søknader blir behandlet og alle henvendelser blir besvart

Vi garanterer at alle byggesøknader og henvendelser sendt oss vil bli behandlet/besvart, men det vil nok ta litt lenger tid enn du hadde tenkt deg. Vi beklager det. Du må belage deg på en del ventetid. Hvor lang tid det vil ta før du får svar er vanskelig å fastslå.

Vi beklager eventuelle ulemper, og håper å komme i en normalsituasjon så snart vi er fulltallig igjen! 

Digitale møter

Møter som ikke anses som nødvendige for saksbehandlingen blir ikke prioritert i denne perioden.

I denne koronatiden vil vi på Byggesak unngå fysiske møter, så hvis vi skal ha et møte med deg, vil det bli gjennomført digitalt som en videokonferanse (Zoom).

Skal du sende inn en søknad?

Vi ber generelt om at flest mulig søker bistand hos profesjonelle søkere. Vi bruker alt for mye av vår saksbehandlingskapasitet på ufullstendige/mangelfulle søknader og dialog med søker før vi begynner å saksbehandle.