Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Får du ikke kontakt med saksbehandler på byggesak?

Vi ber deg som ønsker å bygge, sender inn spørsmål om byggesaker, eller ønsker å komme i kontakt med saksbehandler, om ekstra tålmodighet nå for tiden.

Verktøy og papphus - illusytasjonsbilde

Kort fortalt

Byggesaksavdelingen gjør alt de kan for å overholde saksbehandlingsfristene og redusere saksbehandlingstiden. Det er imidlertid vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først.

Med avlyste ferieplaner, hjemmekontortilværelse og generelt mer tid og anledning til å være hjemme, er det mange som tilsynelatende har både tid, ressurser og overskudd til å utbedre bolig og eiendom, eller kanskje sette opp terrasse, bod, lysthus, basseng, garasje eller lignende.

Dette har medført en betydelig større saksmengde angående byggesaker enn normalt.

Vi gjør oppmerksom på at alle mindre og større henvendelser som kommer til oss registreres inn som saker i vårt saksbehandlingssystem før det tildeles en saksbehandler. Disse henvendelsene havner i sakskø sammen med store mengder byggesøknader.

Alle søknader blir behandlet og alle henvendelser blir besvart

Vi garanterer at alle byggesøknader og henvendelser sendt oss vil bli behandlet/besvart, men det vil nok ta litt lenger tid enn du hadde tenkt deg. Vi beklager det. Du må belage deg på en del ventetid. Hvor lang tid det vil ta før du får svar er vanskelig å fastslå.

Før du sender oss en henvendelse, se om du kan finne svar selv

De generelle henvendelsene vi får og må bruke tid på er ofte spørsmål hvor svaret finnes lett tilgjengelig på internett. Du kan, med andre ord, finne raskt svar på dine spørsmål, uten å måtte sende oss en henvendelse. Det er tid spart for deg og tid spart for oss.

Du kan finne mange svar her på våre nettsider. Her kan du finne frem informasjon selv eller spørre vår chat-robot Kari.

Du kan også følge saker på postlistene våre (teknisk saksarkiv).

Direktoratet for byggkvalitets nettside finner du mange typer digitale veiledere. Disse kan fortelle deg hva du kan bygge uten å søke, ofte stilte spørsmål og svar, og aktuelle forskrifter og regelverk med forklaring til de enkelte bestemmelsene.

Innbyggerservice kan bistå ved generelle spørsmål

Saksbehandlerne våre er ikke tilgjengelig for generelle henvendelser, men Innbyggerservice kan være behjelpelig med for eksempel å finne frem til hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. 

De bistår også med å veilede deg på våre byggesak-sider og på nasjonale nettsider som Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).

Innbyggerservice kan ikke svare på spørsmål om tiltak er søknadspliktige. Hvis du har spørsmål som går utover det Innbyggerservice kan hjelpe deg med, må du sende inn dette skriftlig til .

Her finner du kontaktinformasjon til Innbyggerservice.

Ønsker du kontakt med byggesaksavdelingen i pågående saker, må du henvende deg til din saksbehandler på e-post.

Digitale møter

Møter som ikke anses som nødvendige for saksbehandlingen blir ikke prioritert i denne ferieperioden.

I denne koronatiden vil vi på Byggesak unngå fysiske møter, så hvis vi skal ha et møte med deg, vil det bli gjennomført digitalt som en videokonferanse (Zoom).

Vi beklager eventuelle ulemper, og håper å komme i en normalsituasjon så snart som mulig etter ferien!