Innbyggertorg Slemmestad

Vi har begynt med byggesaksveiledning på Slemmestad

Vi starter endelig opp byggesaksveiledning for enkle tiltak på Slemmestad Innbyggertorg. Dette er ett tilbud for deg som vil bygge ut på egen eiendom. Dette gjelder ikke for pågående byggesaker.

Når kan du snakke med oss: Hver torsdag fra kl. 10-12. Det er fysisk oppmøte.

Hvordan går du frem: Du booker tid ved å ringe Slemmestad innbyggertorg på telefon:  47 78 90 27

Hvor lang tid får du: Du vil få tildelt en veiledning på 15 minutter med to byggesaksbehandlere.

Hva trenger du å gjøre på forhånd: For å gi best mulig veieledning ønsker vi at du sender inn spørsmål og tegninger/skisser i forkant. Send til  senest innen mandag før veiledningen på torsdag. Skriv gjerne hvilket tidspunkt du har fått tildelt.

Hva kan du få veiledning om:

  • Tilbygg
  • Terrasser
  • Garasje
  • Uthus
  • Påbygg
  • Støttemurer