Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg etter 1.mai 2021?

Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasse og tilbygg uten å søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov til å gjøre på din eiendom.