Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skal du bygge, rive eller endre?

Innganger

Trenger du å søke?

Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på din eiendom uten å søke kommunen først.

Slipper du å søke?

Har du tatt veiviseren og fått resultat at du slipper å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen?

Du må søke

Har du tatt veiviseren og fått som resultat at du må søke til kommunen?