Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Du må søke. Hva gjør du videre?

Har du tatt veiviseren og fått som resultat at du må søke til kommunen?

Innganger

Før du søker

Se en kort film som gjør det enklere å forstå hva du må sette seg inn før du kan søke/bygge.

Nabovarsel

Slik finner du ut hvem som skal varsles og hva nabovarselet skal inneholde.

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge noe som er i strid med lover, forskrifter eller arealplaner må du søke om dispensasjon.

Svarbrev fra kommunen

Slik går du frem når du får svar på byggesøknaden.Husk å lese gjennom vedtaket, det kan være vi har noen betingelser.

Klage

Du har mulighet til å klage på kommunens vedtak.