Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hva gjør du videre når du ikke trenger å søke?

Har du tatt veiviseren og fått resultat at du slipper å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen?

Snakk med naboene dine

Du slapp å søke og dermed nabovarsle. Ett godt råd er at du uansett informere naboene dine om hva du skal bygge, og forklare hvorfor du ikke må nabovarsle.

Skal du bygge flere tiltak samtidig?

Har du lyst til å bygge flere unntatte tiltak samtidig? Da kan det du vil gjøre bli så omfattende at du likevel må søke.

hvis du er i tvil.

Pass også på

Når du bygger uten å søke, har du ansvaret for at bygningen er lovlig oppført. Bygningen kan ikke komme i konflikt med reguleringsplan, arealdelen i kommuneplanen eller kommunale vedtekter. Du må også passe på at du har innhentet alle relevante dispensasjoner og tillatelser, for eksempel ved bygging i nærheten av vei.

Hva gjør du når du er ferdig å bygge?

Du må også melde fra til kommunen når bygget er ferdig, slik at det blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Du må bruke skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.