Asker kommune ønsker å være en pådriver for å sikre god digital infrastruktur til innbyggere og næringsliv.

Bredbåndsutbygging

For å fremme utbyggingen av bredbåndsnettet i kommunen har Asker kommune inngått en avtale med alle bredbåndseiere som innebærer at dersom en aktør graver for å legge fiber, tilbys alle andre bredbåndseiere å få være med å legge sine ledninger mot at de er med og deler kostnadene ved graving.

Vi viser til Telepriser.no for nasjonal oversikt over bredbåndleverandører, men se også vår oversikt over kabel- og ledningseiere.

Mobiltelefoni

Innbyggere som ikke er fornøyd med mobildekningen må ta direkte kontakt med sin mobilleverandør.

Asker kommune stiller sine eiendommer til disposisjon for utplassering av mobilt kommunikasjonsutstyr. Leietagere som ønsker å utplassere utstyr på kommunens eiendom bes ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning.

Trådløse nettverk

Asker kommune jobber for å få trådløs nettverksdekning i alle kommunale lokaler.

Stråling

Asker kommune baserer sine vurderinger vedrørende stråling og bruk av trådløse nett på anbefalinger fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet. Les mer om stråling fra mobil og nettverk på Statens stråleverns nettsider.