Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tidligere saker

Alle saker er offentlig tilgjengelig via kartløsningen vår.

Finn tidligere saker om din eiendom i kart

Dette er en trinnvis forklaring som beskriver hvordan du finner tidligere saker på eiendommen.

  • Åpne kartløsningenog søk etter eiendommen din
    • Velg eiendomsarkiv for å se tidligere søknader, tegninger, vedtak osv. 
    • Velg SeEiendom for å se matrikkelinformasjonen

Her finner du reguleringsplaner som er under arbeid

Hva viser eiendomsarkivet?

Arkivet viser tidligere godkjenninger og korrespondanser som er knyttet til saker på eiendommen. Dette inkluderer tidligere byggesaker, delesaker, seksjoneringer osv. (kort og godt hva vi har godkjent opp gjennom årene).

Det eneste du ikke får se er dokumenter som er unntatt offentligheten.

Hva finner jeg i matrikkelen?

Matrikkelen er et nasjonalt register som viser eiendomsgrense, bygningsinformasjon, adresseinformasjon etc.

Finner du det ikke i arkivene?

Hvis du ikke finner tiltaket i noen av arkivene våre betyr det at vi ikke har godkjent tiltaket. Dette kan bety to ting:

  1. Tiltaket var ikke søknadspliktig, i så fall må du varsle oss om det slik at vi får oppdatert kartene våre.
  2. Tiltaket ble bygget uten å søke, dette kalles en ulovlighet. Da bør du kontakte oss i Plan og bygg for videre veiledning.

Selv om tiltaket en ulovlighet betyr ikke det at en søknad fører til et avslag, dette er noe vi må vurdere i byggesøknaden.

Innsyn i pågående saker

Du kan også følge pågående saker via innsynssidene våre.

Feil på eiendomsgrensen

Hvis du mener eiendomsgrensen er feil må du kontakte oss og vise dokumentasjon som underbygger påstanden din.

Dersom du og naboen er uenige i hvor grensen går, kan ikke vi avgjøre tvisten. Da må saken opp til forliksrådet, domstolene eller jordskifteretten.