Matrikkelen - nasjonalt eiendomsregister

Kort fortalt

Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Informasjon som er lagret på den enkelte eiendom kan du få av eier ved å bestille et matrikkelbrev. Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev.

Matrikkelbrev kan du bestille på nett via Ambita Infoland.

Trenger du hjelp til å bestille på nett, får du hjelp på et av innbyggertorgene.