Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Informasjonen lagret på den enkelte eiendom kan fås av eier gjennom bestilling av et matrikkelbrev. Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev.

Matrikkelbrev bestilles på nett via Infoland eller kjøpes på Servicetorget.

Se informasjon om din eiendom på seeiendom.no.