Du kan selv velge om du vil motta faktura for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) hvert kvartal eller hvert halvår.

Endre frekvens på fakturering

Hvis du ønsker å endre på hvor ofte du mottar faktura, kan du sende e-post til kommunalteknikk@asker.kommune.no eller kontakte Servicetorget.

Kvartalsvis fakturering

Du får fakturaen februar, mai, august og november

Dette kan velges for renovasjon, feiing, stipulert vann- og avløp, eller á konto avregning for vannmåler.

Fakturering hvert halvår

Du får fakturaen i mars og september.

Dette kan velges for renovasjon, feiing og stipulert vann og avløp.

  • Har du vannmåler kan du velge å bli fakturert hvert kvartal eller en gang i året.
  • Deler du beholderløsning på renovasjon, må dere være enige om lik faktureringsfrekvens.

Priser og beregninger

Eierskifte

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. Det betyr at hvis tidligere eier ikke har betalt sine avgifter, vil du som ny eier stå ansvarlig for disse.

Oppgjør av renovasjonsavgift, forbrukt mengde vann/kloakk skal derfor gjøres opp mellom gammel og ny eier ved overdragelse. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.