Du kan selv velge om du vil motta faktura for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) hvert kvartal eller hvert halvår.

Endre frekvens på fakturering

Hvis du ønsker å endre på hvor ofte du mottar faktura, kan du sende e-post til kommunalteknikk@asker.kommune.no eller ringe Servicetorget på telefon 66 90 90 90.

Kvartalsvis fakturering

Du får fakturaen februar, mai, august og november

Kan velges for: renovasjon, feiing, stipulert vann og avløp eller á konto avregning vannmåler.

Fakturering hvert halvår

Du får fakturaen i mars og september.

kan velges for: renovasjon, feiing og stipulert vann og avløp.

  • Har du vannmåler kan du velge å bli fakturert hvert kvartal eller en gang i året.
  • Deler du beholderløsning på renovasjon, må dere være enige om lik faktureringsfrekvens.

Priser og beregninger

Her finner du priser for stipulert forbruk, vannmåler og septiktank.

Her finner du priser for feie- og tilsynstjenester.

Eierskifte

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. Det betyr at hvis tidligere eier ikke har betalt sine avgifter, vil du som ny eier stå ansvarlig for disse.

Oppgjør av renovasjonsavgift, forbrukt mengde vann/kloakk skal derfor gjøres opp mellom gammel og ny eier ved overdragelse. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.