Du kan selv velge om du vil motta faktura for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) hvert kvartal eller hvert halvår.

Kvartalsvis fakturering (februar, mai, august og november)
Kan velges for: renovasjon, feiing, stipulert vann og avløp eller á konto avregning vannmåler.

Fakturering hvert halvår (mars og september)
kan velges for: renovasjon, feiing og stipulert vann og avløp.

  • Har du vannmåler kan du velge å bli fakturert hvert kvartal eller en gang i året.
  • Deler du beholderløsning på renovasjon, må dere være enige om lik faktureringsfrekvens.

Endre frekvens på fakturering

Hvis du ønsker å endre på hvor ofte du mottar faktura, kan du sende e-post til kommunalteknikk@asker.kommune.no eller ringe Servicetorget på telefon 66 90 90 90.

Priser og beregninger

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er megler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.