Ved omsetning av en del eiendommer krever Tinglysningen at du legger ved en kvittering fra kommunen på at det ikke kreves konsesjon for overdragelse av eiendommen. For å få denne kvitteringen må du sende inn eller levere skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet til Servicetorget.

Skjemaet må være undertegnet av ny eier (ved flere eiere må det leveres eget skjema for hver eier).

Kvitteringen skal følge dokumentene som sendes til Tinglysningen.

Eiendom med konsesjonsplikt

Skal du overta eiendom med konsesjonsplikt, ta kontakt med Natur og idrett.