Kjøpe mindre tilgrensende arealer

Kommunen kan i enkelte tilfeller selge mindre arealer til eier av tilgrensende eiendommer. Dette kan for eksempel dreie deg om mindre arealer som "ligger igjen" etter veiutbygginger eller omreguleringer.

Ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning for mer informasjon.

Kjøpe tomter til bolig eller næring

Dersom kommunen skal selge eiendommer gjøres dette gjennom et meglerfirma og eiendommene legges ut på det åpne markedet.

Leie næringslokaler eller eiendom

Dersom du ønsker å leie næringslokaler eller ubebygde eiendommer av kommunen, ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning.