Du som skal kjøpe eiendom

Kjøp mellom privatpersoner

Vi er ikke en part i kjøp/salg mellom privatpersoner, ønsker du avklaringer må du kontakte selger eller mekler.

Kjøpe av kommunen

Dersom kommunen skal selge eiendommer gjøres dette gjennom et meglerfirma og eiendommene legges ut på det åpne markedet.

Kjøpe mindre arealer

Kommunen kan i enkelte tilfeller selge mindre arealer til eier av tilgrensende eiendommer. Dette kan for eksempel dreie deg om mindre arealer som "ligger igjen" etter veiutbygginger eller omreguleringer.

Ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning for mer informasjon.

Leie næringslokaler eller eiendom

Dersom du ønsker å leie næringslokaler eller ubebygde eiendommer av kommunen, ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning.

Du som vil selge eiendom

Vi er ikke en part i kjøp/salg mellom privatpersoner, ønsker du avklaringer må du kontakte selger eller mekler.

Utleie av eiendom til kommunen

Kontakt Brukertorget  for å få informasjon om å leie av kommunen. Leieforhold mellom privatpersoner er et privatrettslig tema vi ikke legger oss opp i.

Før du leier ut må du forsikre deg om at rommet er godkjent som oppholdsrom. Hvis dette ikke er godkjent, må du først søke om en bruksendring.

Eiendom med konsesjonsplikt, søke konsesjonsfrihet

Skal du overta eiendom med konsesjonsplikt, ta kontakt med Natur og idrett.

Ved omsetning av en del eiendommer krever Tinglysingen at du legger ved en kvittering fra kommunen på at det ikke kreves konsesjon for overdragelse av eiendommen.

For å få denne kvitteringen må du sende inn eller levere skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet til Servicetorget.

Skjemaet må være undertegnet av ny eier (ved flere eiere må det leveres eget skjema for hver eier). Kvitteringen skal følge dokumentene som sendes til Tinglysningen.