Strømnettet i Asker eies og driftes av Hafslund. Feil og mangler meldes til Hafslunds kundeserviceSkal du grave og trenger informasjon om kabler i bakken, kontakt gravemelding.no.

Veilys

Her melder du feil på veilys.

Ved skader på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende, meld fra til Hafslund Netts driftssentral på beredskapstelefon 815 30 400.