Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vei- og stedsnavn

Asker har i overkant av 550 veinavn i bruk. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til området der veien går, andre etter personer, naturfenomener eller virksomheter.

Det er foreløpig ikke avklart/vedtatt hvordan arbeidet med veinavn skal foregå i den nye kommunen.