I forbindelse med den fremtidige utbyggingen på Føyka-Elvely er det behov for navn på en ny vei, fire nye plasser og en gangbru. Navnerådet har kommet med forslag til navn og disse er nå på høring.

Foreslåtte navn

Føyka (ny gate)

Utbyggingen legger opp til en ny gate over dagens grusbane fra Gamle Drammensvei til Bankveien. Selv om Føyka opprinnelig var skrenten fra Gamle Drammensvei og ned til stadion, ble navnet brukt om hele grusbanen. Føyka stadion er velkjent for Askers innbyggere, med aktiviteter som dans, fotball, skøyter, tivoli og stevner. Navnerådet ønsker derfor å kalle denne gata Føyka.

Pustut (ny plass)

Denne plassen er tiltenkt, og vil bli utformet som et sted for dans.
Det var scene og dansegulv på Føyka også i tidligere tider. Navnet Pustut er valgt med tanke på denne aktiviteten.

Hoppegropa (ny plass)

Her er det planlagt en plass for utfoldelser, med klatrevegg mm. Navnet henspiller på aktivitetene.

Svarten (ny plass)

Plassen har fått etter Kristian «Svarten» Henriksen (1911-2004). Han stiftet Asker skøyteklubb i mars 1964. I sin aktive karriere som fotballspiller, spilte Henriksen for Gleng, Sarpsborg, Lyn og Frigg. Han spilte også 28 A-landskamper for Norge samt 2 B-landskamper. Henriksen var norsk landslagstrener i 1958 og 1959.

Fra Budstikka:
«I midten av 1930-årene dukket det opp en guttegjeng i og omkring Asker sentrum, som skulle komme til å sette sitt preg på Asker-fotballen de siste årene før krigen og i mange år etter. Deriblant Kristian «Svarten» Henriksen som senere skulle bli Askers egen Politimester Bastian, og lagets trener. I Svarten fikk Asker fotball en topptrener som forvandlet et ungt og urutinert lag til et av Norges beste i løpet av to sesonger.»

Hjerterom (ny plass)

På kommunens kart med historiske navn finner vi navnet Hjertrudkulpen i Askerelva, rett ved sentrum. 

Plassen er tenkt som en hyggelig møteplass både for beboere og besøkende, og med et innbyggertorg (med hjerterom) for samling. Samtidig er denne plassen den største av de fem plassene, og kan tenkes som hjertet i et kretsløp av gangveier.

Elveplassen (plass)

Dette området kalles allerede Elveplassen. Navnerådet foreslår at dette navnet beholdes.

Bindersen (ny gangbru)

Det er planlagt en bro med to løp i en Y form fra Føyka/Elvely til Bakerløkka.

Når man ser på kartet, kan formen på brua ligne en binders. «Bindersen» er valgt både for fysisk fasong, og med tanke på å for å forene det nye med eksisterende sentrum.

Høring

Navn engasjerer, og spesielt disse navnene i sentrum. Mange i Asker, har et forhold til Føyka og Asker sentrum og navnerådet ønsker derfor en bredere høring en ved vanlig navnesaker.

Har du kommentarer til navneforslagene, eller ønsker å komme med andre forslag, kontakt navnerådet på e-post veinavn@asker.kommune.no

Fristen for innspill var 15.september 2016.

Veien videre

Det er formannskapet som vedtar alle navnesaker i kommunen, etter at saken ferdig behandlet i navnerådet. Les mer om behandling av navnesaker.