Kommunen tilbyr gratis og uforpliktende energirådgivning (energiforbruk og -kostnader) for innbyggere i Asker.

Kontakt vår energirådgiver via e-post energiradgiver@asker.kommune.no.

Du kan blant annet få råd om:

  • etterisolering av vegger og tak
  • bytting av vinduer og dører
  • installering av varmepumpe
  • alternative energikilder

Du kan også være din egen energirådgiver ved å bruke Energiportalen.