Dersom du bor i Asker, Røyken eller Hurum kan du få gratis og uforpliktende energirådgivning (energiforbruk og -kostnader).

Kontakt kommunenes felles energirådgiver via e-post energiradgiver@asker.kommune.no.

Du kan blant annet få råd om:

  • etterisolering av vegger og tak
  • bytting av vinduer og dører
  • installering av varmepumpe
  • alternative energikilder

Du kan også være din egen energirådgiver ved å bruke Energiportalen.