Har du hus som er 30 år eller eldre kan du spare betydelige beløp på å etterisolere loftet. Nå får du gratis veiledning og tilskudd til etterisolering, gjennom et pilotprosjekt i Asker kommune.

De fleste boliger ble på  1960-, 70- og 80-tallet bygget med bare 10 - 15 centimeter isolasjon på loftet. Med dagens standard på 30 - 35 cm isolasjon sparer du med en vanlig bolig med elektrisk oppvarming, gjennomsnittlig ca. 3 000 kroner i året eller nok strøm til å lade en elbil et helt år.

Få tilskudd på 50 kroner per m2

Asker kommune har i 2017 en prøveordning med tilskudd til isolering av gamle loft. Legg på 20 cm ekstra isolasjon og få 50 kr per m2.  Med tilgjengelig kryploft er det enkelt å etterisolere. Om loftet ikke brukes som lager, er det ofte enklest og billigst å blåse inn løs isolasjon.

Må gjennomføres i 2017

Tilskuddet er begrenset og deles ut på grunnlag av registrert interesse, godkjent gjennomføring av isolasjonstiltak og innsendte kopier av kvitteringer.

Tilskuddene deles ut løpende inntil midlene er brukt opp, men senest innen utgangen av 2017.

Slik gjør du:

  1. Mål isolasjonstykkelsen på loftet. Har du bare 10-15 cm isolasjon, bør du etterisoleres til total 30-35 cm.
  2. Kontakt kommunens energirådgiver Dag A. Høystad energiradgiver@asker.kommune.no på telefon 930 09 955 for informasjon og registrer din interesse for å gjennomføre dette energitiltaket. Energirådgiveren gir praktiske tips og kan komme på gratis befaring.
  3. Når etterisoleringen er gjennomført og godkjent,  utbetales tilskuddet ved å sende kopi av kvittering til energirådgiver.