Gebyrregulativet inneholder blant annet priser for byggesaker, reguleringssaker, deling, kart, refusjon, seksjonering, arealoverføring og grensejustering.

Gjeldende gebyrregulativ (fra 01.07.2012 til dags dato)

Minstegebyret (M) justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram. Minstegebyret (M) er for 2018 fastsatt til kr 2 200.

Eksempel

Eksemplene kun ment som en indikator på gebyrstørrelsen

Bolig
BeskrivelseAntall MBeløp
Bolig 101 - 200 m2 14 30 800,00
Garasje 16 - 50 m2 4 8 800,00
Oppdatering av kart/matrikkel 2 4 400,00
Sum 20 44 000,00
Garasje
BeskrivelseAntall MBeløp
Garasje 16 - 50 m2 4 8 800,00
Oppdatering av kart/matrikkel 1 2 220,00
Sum 5 11 000,00
Støttemur med dispensasjon
BeskrivelseAntall MBeløp
Støttemur < 10 meter 2 4 400,00
Dispensasjon - Byggegrense 2 4 400,00
Oppdatering av kart/matrikkel 1 2 200,00
Sum 5 11 000,00