Gebyrregulativet inneholder blant annet priser for byggesaker, reguleringssaker, deling, kart, refusjon, seksjonering, arealoverføring og grensejustering.

Gjeldende gebyrregulativ (fra 01.07.2012 til dags dato)

Minstegebyret (M) justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram. Minstegebyret (M) er for 2017 fastsatt til kr 2 150.