Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Veikart for Asker og Bærum

Kartet inneholder det du trenger for å finne fram i Asker:

  • Hovedveinettet
  • Lokale veier
  • Gang-/sykkelveier og stier
  • Servicetilbud i kommunen både som piktogrammer (figurer) på kartet og i egen oversikt på siden
  • Alfabetisk oversikt over alle veinavn
  • Detaljert kart over Asker sentrum

Kartet får du kjøpt på Innbyggerservice for kr 100. Kartet kan også kjøpes på biblioteket og hos lokale bokhandlere.

Kartet har en lang historie

Allerede i 1949 kom den første utgaven av Veikartet ut, da bare med Bærum. Fra 1958 har Asker og Bærum kommuner samarbeidet om utgivelse av kartet. Det gis ut en oppdatert versjon ca. hvert 5. år.